Cena starostu obce pre Jána Guráňa PDF Tlačiť E-mail
Napísal Juraj Guráň   
Nedeľa, 24 Jún 2012 00:00
Cena starostu obce

Dňa 13.6.2012 sa v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Likavke konala milá slávnosť. Pred začatím rokovania obecného zastupiteľstva som nášmu spoluobčanovi, skvelému človeku, oduševnelému a zapálennému umelcovi, organizátorovi a činovníkovi Jankovi Guráňovi udelil Cenu starostu obce za dobrovoľnícke aktivity, prezentáciu obce a za umelecký prínos.

Ján Guráň patrí k ľuďom, ktorí pre našu obec, jej obyvateľov (najmä deti) a jej propagáciu nezištne vynakladajú všetko svoje úsilie.

Len vrodená skromnosť nedala naplno vyniknúť nespornému talentu nášho ľudového umelca. Ako jeden z mála maliarov u nás na vysokej úrovni zvláda olejomaľbu na plátne.

Silná ochota angažovať sa pre potreby obce sa prejavila v Jankovom dlhoročnom pôsobení v Dobrovoľnom hasičskom zbore, kde sa venoval tréningu zdužstva mladých hasičov. Rovnako húževnato pôsobil i Rade školy pri ZŠ s MŠ Likavka a našim školákom sa príležitostne venuje stále.

Janko patrí k ľuďom, ktorí hýria nápadmi, ktorí dokážu vybaviť i nemožné, ochotne všetko zariaďujú a vybavujú, obiehajú úrady, obchody, sponzorov. Nikdy pri tom nehľadí na množstvo času a vlastných prostriedkov, ktoré obetuje všeobecne prospešným veciam.

Ján Guráň sa vždy hlási k obci Likavka, pri svojej umeleckej púti doma i v zahraničí ju hrdo prezentuje, motívy Likavského hradu či Kostola sv. Juraja zdobia nejednu domácnosť, úrad či kanceláriu. Výnimkou nie je ani Obecný úrad úrad Likavka, ktorý je vyzdobený množstvom jeho diel. Je autorom unikátneho diela - maľovanej mapy obce, ktorú práve pri príležitosti udelenia ceny starostu obce, podobne ako všetky svoje maľby venoval obci Likavka.

Zaželajme Jankovi aj touto cestou veľa umeleckých aktivít, neutíchajúcu inšpiráciu no najmä pevné zdravie a radosť z jeho srdečnej a jedinečnej práce.


zdroj: likavka.sk, autor: Ing. Marián Javorka

Posledná úprava Nedeľa, 24 Jún 2012 07:45